‘Niks goed nieuws’: de Illuminati, Vrijmetselarij en Hybriden

De elite, althans het deel van de elite dat zich de illuminati (“de verlichten”) noemt, bestaat in de kern uit 13 steenrijke families, die voortdurend met elkaar in verbinding staan. Hun namen zijn waarschijnlijk Rothschild, Rockefeller, Warburg, Bruce, Cavendish, De Medici, Hanover, Hapsburg, Krupp, Plantagenet, Romanov, Sinclair en Windsor. Maar deze lijst wordt zo angstvallig verborgen gehouden voor de buitenwereld, dat sommige bronnen op een aantal plekken een andere naam noemen.

Ze worden ondersteund door 300 andere families, vaak met bekende namen zoals Agnelli, Bush, Ford, Kuhn, Loeb, Montgomery, Morgan, Roosevelt en Schiff. Daaromheen bewegen zich nog een heleboel machtsbeluste lieden, zoals Henry Kissinger, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Bill Gates, Hillary Clinton, Warren Buffet, etc. Tezamen controleren ze praktisch alle macht en het geld in de wereld.

Ze beheren talloze organisaties, zoals de Verenigde Naties, de Wereldbank, de CIA, de NSA, NASA, Bilderberg, Thule, Skull & Bones en vele anderen. De illuminati werken al honderden jaren aan een geheime agenda, die hen in kleine stapjes toe moet brengen naar een Nieuwe Wereld Orde. Dit houdt in dat de wereld nog maar één regering heeft die alles controleert en waarin de burgers vrijwel geen enkel recht meer hebben. Dit mogen dan geen ruim 7 miljard burgers meer zijn, zoals nu, maar nog maar maximaal 500 miljoen. De rest dient uitgeroeid te worden.

De illuminati hebben ieder respect voor een mensenleven verloren en zijn corrupt tot op het bot. De bloedlijnen van de 13 families gaan terug tot in de Sumerische tijd en ze houden deze lijnen zo zuiver mogelijk door steeds onderling te trouwen. Ze vormen tevens de top van de machtigste organisatie ter wereld, de vrijmetselarij. Ze hebben hun plannen vastgelegd in een ‘stonehenge’-achtig monument in Georgia, VS, de zogenaamde “Georgia Guidestones“. Op dit monument staat niets vermeld over hun duistere aard, maar die houden ze dan ook angstvallig geheim.

De wortel van al het kwaad

De oorsprong van de illuminati is niet 100 procent menselijk, maar gedeeltelijk hybridisch.

De 300 families om de 13 kernfamilies heen hebben vrijwel altijd ook bloedlijnen die verwant zijn aan de arische hoofdbloedlijnen, omdat gedaanteverandering lastiger is met het bloed van ‘mengelmoesjes’. Hun ware aard laten ze alleen op plekken zien waar er geen enkele kans op ontdekking bestaat, zoals in de kastelen waar de families wonen, speciale afdelingen van ondergrondse steden of bij geheime, satanische bloedrituelen en obscure feesten.

Hybriden zijn de meest negatieve wezens. Naar menselijke maatstaven zijn ze onvoorstelbaar slecht en gewetenloos. Wie de daden van de illuminati door de jaren heen bestudeert, bekruipt het gevoel dat het inderdaad niet menselijk kan zijn wat daar achter zit. Van het creëren van wereldoorlogen en “terroristische” aanslagen zoals 11 september, het ziek maken van de bevolking via chemtrails, giftige medicijnen en schadelijk voedsel zoals van McDonald’s en KFC, het organiseren van occulte bijeenkomsten met satanische bloedrituelen, mensenjachten en seksfeesten vol kindermisbruik, tot aan het vermoorden van goedwillende politici, uitvinders en zelfs popartiesten aan toe. Vrijwel alle slechte dingen die er in de wereldgeschiedenis gebeurd zijn, zijn uiteindelijk wel op het conto van deze groep te schrijven.

Het Systeem

De invloed van deze ‘hybrids’; het machtssysteem dat ze neergezet hebben op Aarde staat er nog steeds. Het wordt in stand gehouden door miljoenen medewerkers, van geheime diensten tot directeuren van multinationals. Ze doen er alles aan om te voorkomen dat de waarheid naar buiten komt. Ze zijn doodsbang dat het volk ontdekt wat ze allemaal op hun geweten hebben. Zoals George Bush senior het zei: “If the people knew what we had done, they would chase us down the street and lynch us.” (“Als het volk wist wat we gedaan hadden, zouden ze achter ons aan komen en ons lynchen”). Hun angst voor ontdekking door het volk is de enige reden dat ze hun definitieve stap naar de Nieuwe Wereld Orde nog niet gezet hebben. ‘We’ zijn simpelweg nog met teveel, ze overzien het niet om nu al tot actie over te gaan. Het uitroeien van de bevolking is dus nog steeds het hoogste punt op de agenda. Maar ook dat moet geheim gebeuren, dus hun beweegruimte is beperkt. Hun plannen hebben al vele jaren vertraging opgelopen.

(..) Dat verhindert deze elite-kliek er echter niet van om de oogkleppen gewoon op te houden en toch vrolijk verder te gaan met plannen maken. Ze zien elkaar regelmatig op orgies, en houden zich bezig met allerlei geheime genootschappen en projecten. Deze geheime projecten strekken zich uit van het bouwen van onderaardse steden, hypermoderne ruimtestations, vliegende schotels en basissen op de maan en Mars, tot tijdreizen, mensenjachten en allerlei bizarre experimenten zoals het klonen van mensen.

De belangrijkste illuminati spenderen hun zomervakantie op de Bohemian Grove in Amerika en de Europese tak ziet elkaar jaarlijks op de Bilderberg Conferentie. Enkele bekenden op de gastenlijst hier zijn o.a. de koninklijke families van Nederland, Engeland en Spanje. Ze genieten van het feit dat ze geheimen hebben voor het volk, dit schept een band met elkaar. En het volk is jarenlang apathisch genoeg gebleken om veel sinistere plannetjes ook ten uitvoer te kunnen brengen. Er zijn maar enkele leden binnen de illuminati die álles weten, want de piramidevormige structuur van het systeem is zo opgezet dat slechts een handjevol mensen het hele plaatje overzien. De rest werkt allemaal op basis van “need to know”, er wordt ze niet meer verteld dan nodig is.

De Vrijmetselarij

Als een lid van de elite goed presteert, kan hij stijgen in rang. Dit verloopt via de vrijmetselarij. Wie een hogere graad verdiend heeft, krijgt een met veel ceremonie omgeven initiatie in één van de vele vrijmetselaarszalen die de wereld rijk is. Deze vertrekken zijn vaak van ongekende pracht en praal en bevinden zich in of onder gebouwen die iedereen kent, zoals kastelen en regeringsgebouwen.

Bij deze initiatie wordt de vrijmetselaar in kwestie ook ingewijd in een nieuw geheim. Tegenwoordig zijn de meeste van deze geheimen allang op internet te vinden, maar toch zijn ze bij het grote publiek nog onbekend. Ze gaan over zaken als anti-zwaartekracht-technieken, vrije energie, mind control technieken, het universum, stargates, buitenaards leven, hoe de dood “overwonnen” kan worden (reïncarneren zonder naar de hemel te gaan), en geluidstechnieken waarmee materie onvast of gewichtsloos gemaakt kan worden. De vrijmetselaars waren vroeger werkelijk metselaars, die deze technieken gebruikten. Dit zijn dezelfde technieken die de reuzen en hybriden bij de bouw van de piramides en andere megalithische monumenten gebruikten.

Net als bij andere illuminati-instellingen zoals corporaties, banken, de media, de farmaceutische industrie, de rechterlijke macht en overheden, hebben ook binnen de vrijmetselarij de lagere rangen vaak geen enkel idee aan wat voor systeem ze eigenlijk meewerken. Dit zijn gewone mensen zoals jij en ik. Maar overal geldt: hoe hoger, hoe corrupter. Dit is ook de kracht van dit systeem, en de reden waarom zo weinig mensen uit de school klappen. Zodra ze in de gaten krijgen hoe het systeem eigenlijk werkt, maken ze er zelf al jarenlang deel van uit en voelen ze zich medeplichtig. Ze zijn bang voor de gevolgen als ze gaan praten. Binnen de orde der illuminati wordt het ook niet bepaald op prijs gesteld als er gepraat wordt. Zoals gezegd, een mensenleven is niets waard in deze kringen, dus wie te lastig wordt, wordt gewoon uitgeschakeld.

Om naar een wereldregering toe te werken, hebben de illuminati allerlei globaal operende instanties opgericht. Voorbeelden hiervan zijn de Verenigde Naties, de NAVO, de Wereldbank, het IMF, de WHO , Unicef en vele anderen. Deze instanties acteren naar buiten toe alsof ze het beste met de burger voor hebben, maar de waarheid is precies het tegenovergestelde.

De Rockefellers

Wie een beetje onderzoek doet naar de oprichters van al deze instellingen, komt één naam telkens weer tegen: de familie Rockefeller. Hoewel de Rockefellers niet de rijkste illuminati-familie zijn (dat zijn de Rothschilds met een geschat vermogen van 500 biljoen dollar -nee, geen vertaalfout-) zijn ze wel de meest actieve en agressieve familie in hun expansiedrift. De kwaadaardigheid van hun acties en het gebrek aan respect voor hun medemens is stuitend, hoewel ze zich naar buiten toe als filantropen presenteren. Hun favoriete manier van het vernietigen van mensenlevens is het creëren van gewapende conflicten en oorlogen. Dit doen ze doorgaans door het financieren en bewapenen van beide kampen in een conflict en het verspreiden van disinformatie, om ze tegen elkaar op te zetten.

Omdat oorlogen niet overal gecreëerd kunnen worden, richten ze zich daarnaast op het verzwakken van onze gezondheid, met name via kanker. Dit lukt ze aardig. Waar vroeger slechts 1 op de 1.000 mensen met kanker te maken kreeg, is dit tegenwoordig al bijna 1 op de 2. Vooral hun AIDS-campagne was een doorslaand ‘succes’. Dit virus creëerden ze net als o.a. SARS, de vogelgriep en de mexicaanse griep in hun geheime laboratoria. Ze verspreidden het via de vaccins van hun farmaceutische bedrijven, en zagen vervolgens tevreden toe hoe het wereldwijd huishield, en soms hele generaties tegelijk wegvaagde, zoals in Afrika. Ondertussen zorgden ze ervoor dat natuurlijke geneesmiddelen tegen kanker, zoals de cannabinoïden in marihuana, wereldwijd verboden werden.

Maar daar bleef het niet bij, want ook via chemtrails, schadelijke straling, voedsel en kleding wordt onze gezondheid bestreden.

Hoe onze gezondheid ondermijnd wordt

Alle levende organismen hebben een natuurlijke trilling. Door elektromagnetische straling van buitenaf kan deze trilling verstoord worden. Dit resulteert voor mensen in allerlei kwalen, zoals slapeloosheid, hoofdpijn, depressies, negatieve effecten op het centraal zenuwstelsel en de werking van de hersenen, en kanker. Vooral de laatste decennia hebben de illuminati tal van methoden ontwikkeld om onze leefomgeving permanent te vervuilen met allerlei ongezonde straling. Tot de grootste boosdoeners behoren mobiele telefonie, UMTS-masten, WiFi en een wereldwijd netwerk van enorm krachtige stralingsinstallaties, genaamd H.A.A.R.P..

Ons voedsel wordt door de machthebbers zoveel mogelijk (genetisch) gemanipuleerd door essentiële voedingsstoffen te verwijderen en schadelijke elementen toe te voegen, zoals aspartaam en andere chemische troep (13), (14). Vrijmetselaarsbedrijven die zich hieraan schuldig maken, zijn vaak te herkennen aan het feit dat ze schijnbaar zonder enige moeite de wereld veroverd hebben. Zoals McDonald’s, Kentucky Fried Chicken, Kellogg’s en Starbucks. De logo’s van deze bedrijven staan vaak bol van de symboliek, want de illuminati zijn gek op geheime symbolen, geometrische waarden en gebaren.

Bij de vervaardiging van stoffen en kleding wordt veel gif gebruikt en daarna worden ze vaak bedekt met het schadelijke gas formaldehyde om kreuken te voorkomen. De containers waarin ze vervolgens vervoerd worden, zijn vaak ‘insectenvrij’ gemaakt met het giftige gas benzeen. Wie zo’n kledingstuk koopt en direct aantrekt zonder het eerst te wassen, stelt zijn huid bloot aan al deze gifstoffen.

Waar zitten de illuminati?

Overal. Hun tentakels strekken zich uit tot in alle hoeken van ons dagelijks leven. Ze controleren het banksysteem, de media, nieuwsdiensten , de farmaceutische industrie, de olie-industrie, regeringen, de beurs, de rechtspraak grotendeels, geheime diensten, legers en de wapenindustrie. Ze beïnvloeden de wetenschap, schoolboeken, universiteiten, de journalistiek en Hollywood. Uitvinders die uitvindingen doen op het gebied van vrije energie of andere zaken die bedreigend kunnen zijn voor het establishment, worden afgekocht, bedreigd of vermoord. Ze zijn eigenaar van de grootste mijnen, casino’s, ze beheersen via de CIA de complete drugswereld, de sexslavernij, en ga zo maar door.

Simpel gezegd: zolang je braaf je leventje leidt, keurig belasting betaalt en meewerkt, laten ze je met rust. Zodra je echter van de gebaande paden afwijkt en lastige vragen gaat stellen of iets doet dat de plannen van de machthebbers tegenwerkt, kan je leven in no time op zijn kop gezet worden. Duizenden lastpakken uit de wereldgeschiedenis, van JFK tot Pim Fortuyn, van Nikola Tesla tot Jan Sloot, en van Marten Luther King tot Buddy Holly, kunnen er (niet meer) over meepraten.

Angst is het wapen waarmee ze regeren, met de media als hun trouwe boodschapper. Ze proberen ons overal bang voor te maken. Omdat we van de natuur weinig te vrezen hebben, worden de problemen gewoon verzonnen: terrorisme, global warming, mexicaanse griep, koude oorlog, zure regen, noem maar op. Vrijwel al het goede nieuws wordt voor ons achtergehouden, iedere krant en journaaluitzending staat bol van de angstwekkende berichten. Je zou er bijna bang van worden.

Berouw komt na de zonde

De illuminati zijn spiritueel nauwelijks ontwikkeld, en geloven dus ook niet dat er zoiets als zonde bestaat. Ze denken dat het leed dat ze anderen aandoen, zonder consequenties zal blijven.

Iedere ziel zal na het afsterven van het lichaam rekenschap moeten afleggen over hun eigen leven t.a.v. God.

Het is door mensen met bijna-dood-ervaringen al vaak gememoreerd: zodra je sterft en je aan je reis naar het Licht begint, valt alles weg wat je gepresteerd hebt op het gebied van carrières, macht en rijkdom. Je voelt alleen nog maar hoe je anderen behandeld hebt, hoe je liefgehad hebt, wat je betekend hebt voor anderen. Wat waren voor iedereen de gevolgen van je keuzes, en hoe ben je gegroeid door je ervaringen? Dat zijn de dingen die tellen voor een ziel, en je weet direct wat je goed en fout gedaan hebt…

Lees hier veder…

Advertenties

Een gedachte over “‘Niks goed nieuws’: de Illuminati, Vrijmetselarij en Hybriden

  1. Pingback: ‘Niks goed nieuws’: de Illuminati, Vrijmetselarij en Hybriden | 2012-2019

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s